Administratorem gromadzonych danych jest:
Astroom Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 11
70-470 Szczecin
zwana dalej na potrzeby niniejszej polityki prywatności Administratorem Danych.

Polityka Prywatności została przyjęta przez Administratora Danych w trosce o bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników serwisu wrozka.tv (zwanego dalej Serwisem), w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu do nich osobom nieupoważnionym. Administrator Danych zapewnia, że zasady przyjęte w niniejszej Polityce Prywatności zapewniają wszystkim użytkownikom serwisu wrozka.tv realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w tej ustawie. Realizacja powyższych uprawnień następuje poprzez wysłanie wiadomosci e-mail na adres: kontakt@wrozka.tv.

W związku z korzystaniem z serwisu wrozka.tv Administrator Danych gromadzi następujące dane o użytkownikach - login, email, telefon, które użytkownik podaje dobrowolnie rejestracji w Serwisie. Podanie w/w danych jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usług Seriwsu. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych również w celach marketingowych, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany podczas rejestracji adres email newslettera zawierający ofertą handlową, materiały reklamowe lub informacje o nowościach pojawiających się w Serwisie.

Wszystkie dane przetwarzane przez Administratora Danych zabezpieczone są zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Dane użytkowników nie są wykorzystywane przez Administratora Danych w innym celu, niż umożliwienie użytkownikowi prawidłowego dostępu do usług dostępnych w serwisie wrozka.tv.

Ponadto gromadzone są również informacje o numerach IP urządzeń, które łączą się z witryną znajdującą się pod adresem http://wrozka.tv/. Zebrane w ten sposób dane służą analizie i weryfikacji działania Serwisu. Dzięki nim budowane są np. statystyki odwiedzin pozwalające na rzetelne oszacowanie poziomu zainteresowania serwisem. Informacje o numerach IP wykorzystujemy również w celach technicznych – wszystko po to, by dostarczać użytkownikom usług wysokiej jakości. W żadnym wypadku dane osobowe użytkowników nie są scalane z numerami IP urządzeń łączących się z witryną.

Zebranych danych nie udostępniamy na zewnątrz. Jedyną sytuacją, w której możemy udostępnić zebrane informacje w sposób niezależny od nas, jest wyraźny nakaz wynikający z obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe użytkownika nie będą również widoczne dla innych użytkowników serwisu.

Realizując podstawową ideę Internetu, umieszczamy w serwisie linki umożliwiające dostęp do danych z innych stron internetowych. Nie odpowiadamy jednak za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli tych stron.

Dokonując rejestracji w serwisie, użytkownik akceptuje następujące oświadczenie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Astroom Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 11, 70-470 Szczecin, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000535818, NIP: 851-318-06-49, (dalej jako Astroom Sp. z o.o.) dla celów realizacji umowy, rozliczenia należności z niej wynikających, dla celów marketingowych Astroom Sp. z o.o. oraz na przekazywanie ich innym podmiotom powiązanym z Astroom Sp. z o.o.. Zostałam/Zostałem poinformowana/y, iż w każdej chwili przysługuje mi prawo do przeglądania moich danych osobowych oraz do ich poprawiania i żądania usunięcia.

Wyrażam zgodę na pobranie moich danych osobowych przez doradcę wykonującego usługi ezoteryczne, współpracującego z Astroom Sp. z o.o., oraz wprowadzenie ich do systemu informatycznego wrozka.tv.


Polityka cookies 

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. 

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu: Astroom Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 11.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Administrator Danych zastrzega sobie prawo do aktualizacji i zmiany niniejszej Polityki Prywatności poprzez publikację nowej wersji na tej stronie. Mamy nadzieję, że nasze zasady pozwolą zawsze cieszyć się Państwu wygodnym użytkowaniem naszego serwisu.