tarotPoradnik wiedzy o kartach tarota

Mówi się, że tarot został stworzony przez samego diabła, w celu szkodzenia ludziom. Jest to oczywiście jedynie zabobon. Nieprawdziwa hipoteza, powtarzana przez ludzi, którzy się go boją. Korzenie tej błędnej tezy sięgają odległych czasów, kiedy to kościół katolicki nie chcąc, aby wróżenie z kart tarota rozpowszechniło się, rozsiewał tego typu pogłoski. Natomiast samo słowo TAROT od zawsze wzbudzało w ludziach niepokój i lęk. Nosi ono w sobie tajemnicę i swego rodzaju mistycyzm. Na powstanie kart tarota miały wpływy arabskie, cygańskie, egipskie jak również kabała. Właśnie z tego powodu istnieje całe mnóstwo odmian talii tarota. Początkowo, około XVI wieku tarot był znany, jako gra karciana, z czasem zaczęto stosować go w celach przepowiadania przyszłości.

Poniżej zostaną omówione poszczególne karty tarota, które można zakwalifikować do kilku grup. Cała talia w tarocie składa się z 78 kart. Te z kolei należą do WIELKICH ARKAN – 22 karty, oraz do MAŁYCH ARKAN – 56 kart. Jeśli chodzi o ich siłę, to najważniejsze są kart tarota z grupy Wielkich Arkan. Określają one życie człowieka, to skąd przybył i dokąd zmierza. Natomiast Arkana Małe stanowią uzupełnienie ogólnego zarysu, jaki stanowi poprzednia grupa. Talię tarota otwiera GŁUPIEC. To symbol człowieka niedoświadczonego, który dopiero wchodzi w życie i nie wie, co go czeka. Głupiec w czasie swojego życia zbiera żniwo różnego rodzaju doświadczeń, spotykają go różne sytuacje, które są dla niego nauką. Talię zamyka natomiast karta ŚWIAT, która jest jednocześnie symbolem powodzenia i spełnienia. Ten cykl od narodzin do śmierci mogą przecinać różne zdarzenia, zarówno pozytywne jak i negatywne dla człowieka. Czerpie on z nich naukę na dalsze życie, lub nie wyciąga wniosków i popełnia wciąż te same błędy.

MIECZE

wedle tarota symbolizują powietrze, oznaczają umiejętność komunikacji z ludźmi, intelekt człowieka, jego radzenie sobie w społeczeństwie. To również jego cechy charakteru jak dyplomacja, umiejętność negocjacji. Taki człowiek może również poprzez samodyscyplinę i samodoskonalenie chcieć dążyć do doskonałości. To karty ludzi, którzy uczą się na błędach, mają nieskomplikowaną drogę edukacji, są logiczni i respektują prawo.

RÓZGI

inaczej zwane również KIJAMI – to tarotowe karty ognia. To siła sprawcza drzemiąca w człowieku, który potrafi wykorzystać własny potencjał. Ujawnia on cechy dominacji, asertywności. To człowiek, który lubi kontrolować swoje otoczenie. To osoba znająca swoją wartość, często dumna, ale również, jak ostrzega tarot, agresywna i często potrafiąca wymuszać na innych swoje zdanie.

KIELICHY

w tarocie symbolizują wodę. To karta człowieka empatycznego, który potrafi zrozumieć drugiego człowieka. To również karta osób, które są sentymentalne, uczuciowe. Bardzo często zakochują się bez pamięci, tworzą silne związki i trwałe rodziny. W ich życiu ogromne znaczenie ma zaufanie, partnerstwo, opieka na drugim człowiekiem. Talenty artystyczne, zamiłowanie do sztuki i wyostrzone zmysły to również, zgodnie z tarotem, cechy takiej osoby.

MONETY

symbolizują ziemię, czyli wszystko, co namacalne i fizyczne. Karty monet w tarocie zawsze łączą się z tworzeniem, kreowaniem, budowaniem. Ludzie z tymi kartami mają łatwość zarabiania pieniędzy, żyją w luksusie. Często los zsyła im majątki rodzinne. Wedle przepowiedni tarota, karty te są również symbolem negatywnych cech charakteru jak chciwość, wyzysk i złe układy w biznesie.

KARTY DWORSKIE

to grupa kart tarota, które są odbiciem naszych cech charakteru, lub też cech, jakie sami sobie nadajemy. W zależności od układu z innymi kartami, mogą one omawiać wiele zależności towarzyszących wielu sytuacjom w życiu. Królowie, czyli ojcowie to symbol stabilizacji życiowej, w sąsiedztwie z innymi kartami świadczą o sile tych kart. Królowe, czyli matki. To kobiecy punkt widzenia, oznaczają świadomość kart sąsiadujących. Rycerze jak również synowie. To osoby niedoświadczone życiowo, ale działające i taki właśnie ruch można przewidzieć w kartach sąsiadujących. Natomiast Księżniczki, czyli córki, to również karty osób niedojrzałych, ale ich decyzje warunkują czynniki zewnętrzne, często niezależne, na które nie ma się wpływu. To karta dziecka i jego sposobu widzenia świata.

Kolejna grupa to KARTY NUMERYCZNE w tarocie. Opisują one różne wydarzenia, zamierzone lub przypadkowe. Znaczą również komunikację człowieka z otoczeniem jak również z jego wnętrzem. Mówią, jak ocenia on świat zewnętrzny i jak widzi siebie w tym świecie. Poniżej zostaną omówione kolejne liczby.

Jedynka

oznacza początek, rozpoczęcie jakiegoś etapu, narodziny myśli, idei.

Dwójka

to z kolei karta, która, zgodnie z tarotem, mówi o równowadze. O kontrargumentach, które obalają dotychczasowe tezy. To karta nakazująca zatrzymać się i przeanalizować ponownie sytuację.

Trójka

to świadectwo dobrze obranej drogi, nieomylność. Pokazuje, że decyzja jest słuszna i nie trzeba obawiać się jej konsekwencji.

Cztery

oznacza stabilność, spokój o dalszy los. Jeśli obrało się jakiś cel, to istnieje pewność, iż zostanie on osiągnięty.

Pięć

liczba ta oznacza sprzeczność, problemy, nowe wyzwania. Mówi o tym, że zaistniała sytuacja skłoni nas do podjęcia większego wysiłku i dodatkowej pracy.

Szóstka

oznacza z kolei odpoczynek, jeśli wyjście z sytuacji wydaje się trudne, karta nakazuje pogodzić się z okolicznościami.

Siedem

to krok w przód, ale nie koniecznie poprzez zaplanowane przez nas ścieżki. Dochodzimy do celu, ale często w inny sposób niż chcieliśmy, często w odwrotny niż pierwotnie założony.

Osiem

to ostrzeżenie przed odpowiedzialnością, jaka spadnie za podjęte decyzje. Tutaj sprawdza się przysłowie „Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz”.

Dziewięć

to cyfra mówiąca o zadowoleniu z rezultatu jakiejś sytuacji. Tarot przewiduje, że wynik sprawia nam radość i czujemy się szczęśliwi zbierając plony swojej pracy.

Dziesiątka

to często symbol syzyfowej pracy. Tarot przewiduje, że podjęte decyzje najczęściej okazują się błędne, co powoduje, że trzeba zaczynać wszystko od nowa.

Jak widać karty tarota pokazują życie człowieka w bardzo szerokim spektrum wydarzeń. Powyższy opis jest bardzo ogólny i nie jest łatwo dostosować go do każdej osoby. Warto udać się do profesjonalisty. Doświadczenie wróżbity jest tutaj bardzo istotne, gdyż jest on wstanie dostrzec wiele subtelnych zagadnień, które na pierwszy rzut oka wydają się niezauważalne lub nieistotne. Doświadczony tarocista sprawnie władający kartami potrafi zauważyć nadarzające się okazje, z których warto skorzystać. Potrafi on ostrzec nas przed złymi decyzjami. Na podstawie kart sąsiadujących może określić osoby z naszego otoczenia, które mogą być nam pomocne lub wrogie. Jak widać, nie powinniśmy obawiać się kart tarota. To mapa życia człowieka od momentu jego pojawienia się na świecie do jego śmierci. W czasie swojej wędrówki człowiek jest narażony na wiele niebezpieczeństw, więc warto jest się przed nimi chronić. Tarot tak jak karty klasyczne, numerologia, jasnowidzenie i inne, są sposobem przewidywania przyszłości. Nie wisi nad nimi żadne fatum i nie powinniśmy się ich bać, tylko wykorzystywać ich moc do radzeniu sobie w codziennym życiu, które często potrafi być bardzo skomplikowane.

Komentarze

Brak komentarzy